För att enklare kunna förse alla kunder med samma information har vi från och med idag slagit ihop våra två Facebook konton och använder Timrå för ren incheckning för de kunder som vill göra detta.