Hårshow i Vemdalen 2010.

Hårlinjen var och kikade lite hårshow i Vemdalen 2010